هیچ موردی برای نمایش وجود ندارد.

هیچ موردی برای نمایش وجود ندارد.

مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین خــــــاطرخواه
مهاجمین ایلاهیتون
مهاجمین javad_hercol
مهاجمین 12400
مهاجمین کارآگاه گجت 2019
مهاجمین bagheri36
مهاجمین sasasa52
مهاجمین senator_afsar
مهاجمین ali the big
مهاجمین پـیـل تن
@مدافعین
مهاجمین خــــــاطرخواه
مهاجمین gotham
مهاجمین shojaei_fard_co
مهاجمین ho3ein komo
مهاجمین inara
مهاجمین امپراطوری گردبادها
مهاجمین dempo22
مهاجمین javad triger
مهاجمین ping baz khob
مهاجمین golnar2647
@غارت کنندگان
مهاجمین ghostwing
مهاجمین javad_hercol
مهاجمین خــــــاطرخواه
مهاجمین turkoghlu
مهاجمین پـمـوـک
مهاجمین ho3ein komo
مهاجمین ایلاهیتون
مهاجمین تاکو
مهاجمین کارآگاه گجت 2019
مهاجمین **váįķīńģ**
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین ghostwing
مهاجمین javad_hercol
مهاجمین کارآگاه گجت 2019
مهاجمین دیار باقی
مهاجمین oldraheb
مهاجمین خــــــاطرخواه
مهاجمین ho3ein komo
مهاجمین turkoghlu
مهاجمین خشم خاموش

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 خــــــاطرخواه 416367
2 کارآگاه گجت 2019 197328
3 javad_hercol 183025
4 الماس2000 129147
5 sir-regnar 118937
6 radpa 105597
7 sasasa52 101065
8 پـمـوـک 100583
9 ghostwing 89873
10 کـلـانـتـــر 84992

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 bayram79 132398
2 پایان ماجرا 36824
3 خــــــاطرخواه 35428
4 ایلاهیتون 33319
5 amir.l 22823
6 کـــــوروش کبــیــر 22422
7 [][][][]][] 21639
8 زوران 21598
9 titi.h 16946
10 ko fa rrat 16818

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 javad_hercol 2839325510
2 ghostwing 1949534089
3 خــــــاطرخواه 1031706755
4 **váįķīńģ** 589136367
5 turkoghlu 559867941
6 amir.l 496143544
7 پـمـوـک 483669812
8 ho3ein komo 467687614
9 no one knows anything 433965513
10 کارآگاه گجت 2019 324319852

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 javad_hercol 13754
2 ghostwing 9424
3 turkoghlu 5417
4 خــــــاطرخواه 5148
5 amir.l 4767
6 پـمـوـک 4736
7 کارآگاه گجت 2019 4603
8 دیار باقی 4254
9 خشم خاموش 4172
10 **váįķīńģ** 4134

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 شـــوالیـه مـــرگ 1506601
2 h e r o e s 904200
3 هشتـاد ســــردار 723653
4 شـــــوالیـه مـــرگ2 442676
5 مخوف 298725
6 شـــوالیـه مـــرگ 3 155090
7 دوستان نوب 97473
8 ** ارتش طلایی ** 84231
9 امام قلی خان 67773
10 me and you 63594

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 شـــوالیـه مـــرگ 105631
2 golden heroes 37656
3 ** ارتش طلایی ** 37572
4 h e r o e s 30746
5 هشتـاد ســــردار 28944
6 امام قلی خان 22425
7 صرفا برا خنده 9018
8 شـــــوالیـه مـــرگ2 6554
9 به یاد هشتاد سردار 5730
10 ** h e r o e s ** 5642

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 شـــوالیـه مـــرگ 5164068698
2 مخوف 3014293350
3 h e r o e s 1614411968
4 هشتـاد ســــردار 620462514
5 شمال ایـــــران زمین 589136367
6 امام قلی خان 493089923
7 persian peleyers 433965513
8 me and you 120412161
9 petrichor**medallion 118601527
10 golden heroes 117895602

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 شـــوالیـه مـــرگ 101648
2 h e r o e s 77453
3 هشتـاد ســــردار 62182
4 مخوف 25808
5 ** h e r o e s ** 23592
6 اصیل ها 15972
7 گاردجاویدان 15640
8 شـــــوالیـه مـــرگ2 14980
9 ** ارتش طلایی ** 13720
10 شـــوالیـه مـــرگ 3 11957

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 3143

بازیکنان فعال : 3095

بازیکنان آنلاین : 189

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 1860 % 59
نجار 220 % 7
منجم 456 % 15
صنعتگر 393 % 13
معمار 214 % 7